BUDŻET MIASTA

Budżet miasta
w 2007 r.

0

Budżet miasta
w 2017 r.

0

wzrost o 245%

Pozyskane środki zewnętrzne

0

w latach 2007-2018

WYDATKI

W LATACH 2007-2018

Oświata

281 137 000 zł

Kultura

16 836 000 zł

Sport

11 061 000 zł

Ochrona zdrowia

4 973 500 zł

(+ kontrakt NFZ)

Drogi

52 536 613 zł

(Budowa i Modernizacja)

Komunikacja

10 163 000 zł

(Komunikacja miejska,
dopłaty do biletów PKP)

Liczba mieszkańców

2008 r. 18969- mieszkańców
2018 r. 22777- mieszkańców
0
- osób/km2
2008
0
- osób/km2
2018

MOK

0
SEKCJE
0
w których miesięcznie bierze udział około 600 dzieci

Biblioteka Miejska

0
wypożyczeń miesięcznie

OSiR

0
zawodników pod opieką

Dla mieszkańca

0
cyklicznych imprez organizowanych w ciągu roku

P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś Ć

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców

2008 r. 2319- firm
2018 r. 3360- firm

Pozyskano

8

nowych inwestorów zewnętrznych

Zrealizowano

2

projekty z partnerami prywatnymi

Średnie wynagrodzenie mieszkańców Miasta Kobyłka

0
w 2007 r
0
w 2018 r